proc servis klimatizace

Proč servis klimatizace?

Klimatizace je relativně složité technické zařízení, které potřebuje pravidelný odborný servis. Podívejte se na důvody proč?

obsah servisu klimatizace

Co servis obsahuje

Zajímá Vás co všechno servis klimatizace obsahuje? Podívejte se co nabízíme
v rámci běžného servisu Vaší klimatizace.

udrzba klimatizace

Údržba klimatizace

Každá klimatizace potřebuje alespoň základní údržbu, kterou si může uživatel provádět zcela sám. Přečtěte si jak správně pečovat o vaši klimatizaci.

Proč je nutný servis klimatizace?

Klimatizace je relativně složité technické zařízení, které potřebuje pravidelný odborný servis, stejně jako například Vaše auto. Vzhledem k obsahu chladiva v klimatizaci, elektrickým součástkám a ovládací elektronice je zapotřebí odborně školených techniků.

servis-klimatizace-linet

Díky pravidelnému servisu Vaší klimatizace předejdete častým závadám, zvýšíte životnost klimatizačního zařízení a zajistíte jeho bezproblémový chod. Správně udržovaná a servisovaná klimatizace, také neztrácí na chladícím výkonu – své účinnosti. Vaše investice do servisu klimatizace se Vám mnohokrát vrátí, jelikož ušetříte za případné opravy, které bývají velice nákladné.

Varování:
Pokud Vaše klimatizace není pravidelně servisovaná a není prováděna správná údržba, dochází k razantnímu snížení účinnosti celého klimatizačního systému. Znečištěná a neudržovaná klimatizace nadměrně tepelně namáhaná kompresor, dochází k častým výpadkům na vysoký tlak, ke zvýšení el. příkonu, a tudíž vyšší spotřebě el. energie a velmi často to končí samotným zničením kompresoru.

Záruční servis klimatizace

Mnoho výrobců, dodavatelů a montážních firem, a stejně tak i naše společnost, podmiňuje záruku klimatizačního zařízení prováděním pravidelného záručního servisu a to min. 1 x ročně při sezónním provozu a 2 x ročně při celoročním provozu.

servis-klimatizace-blue-box

V případě, že není prováděn servis klimatizace a dojde ke zničení například kompresoru, kvůli špatné údržbě či neprovádění servisu, nebude záruka uznána. Je to velmi podobné jako u automobilu v případě, že nevyměníte olej a dojde k poškození (zadření) motoru, záruka Vám také nebude uznána.
Předejděte těmto nepříjemným situacím pravidelným servisem své klimatizace.

Jak často servis klimatizace provádět?

1x ročně v případě že je klimatizace provozována pouze sezonně (chlazení léto)
2x ročně v případě že je klimatizace provozována celoročně (chlazení léto, zima)
3x – 4x ročně v případě klimatizování technologických zařízení a v náročných provozech (serverovny, telekomunikační sály, provozy IT a další)

Co servis klimatizace obsahuje

Přečtěte si, co takový servis klimatizace obnáší a co vlastně za své peníze dostanete. Obsah servisu se liší dle typu servisovaného zařízení.

Servis splitových klimatizací (klimatizace do bytu)

Preventivní kontrola těchto splitových klimatizací zahrnuje základní vyčištění všech filtrů, vyčištění výměníků a případně jeho desinfekci a čištění kondenzátorů u venkovních jednotek. Dále je provedena kontrola veškeré elektroinstalace, kontrola kompresorů a chladivových okruhů. Klimatizace je vždy plně odzkoušena a je provedena kontrola nastavení parametrů.
V případě silně znečištěných či neservisovaných klimatizačních jednotek je zapotřebí provést čištění kondenzátorů tlakovou vodou. Tento úkon není v ceně standardního servisu, je za příplatek.

U některých klimatizací (multi splity, dlouhá dráha rozvodů chladiva) může obsah chladiva v celém systému přesáhnout 3kg a poté je zapotřebí provést i revizi těsnosti chladicích okruhů dle vyhlášky 279/2009. Stejně jako čištění tlakovou vodou, tak i revize těsnosti není v ceně servisu.

Vše naleznete v našem ceníku servisu klimatizací.

Servis klimatizace Blue Box a Ferolli

Servisní kontrola klimatizace či chlazení obnáší celkovou kontrolu zařízení, kontrolu elektroinstalace včetně dotažení spojů a odzkoušení funkce jistících a ovládacích prvků, kontrolu kompresorů - funkce, tlaky, olej, el. zapojení, kontrolu freonových okruhů, kontrolu řídícího mikroprocesoru včetně nastavených parametrů, kontrolu funkce ochranných prvků, kontrolu všech náplní (oleje, chladivo, nemrznoucí směs atd.), kontrolu ventilátorů - funkčnost, ložiska a zapojení. Nabízíme i revizi těsnosti chladicích okruhů dle vyhlášky 279/2009, která musí být prováděna minimálně 1x ročně v závislosti na množství chladiva.

Vše naleznete v našem ceníku servisu klimatizací.

Co je potřeba zajistit pro servis?

Abychom mohli provést servis klimatizace je zapotřebí zajistit volný přístup ke všem klimatizačním jednotkám jak vnitřním, tak venkovním.
Dále byste měli vědět, odkud je klimatizace napájená (kde je rozvaděč s jističem). V průběhu servisu může být klimatizační jednotka odpojena od el. energie kvůli bezpečnosti servisního technika.

V případě, že jste si objednali i čištění tlakovou vodou, je zapotřebí zajistit přívod vody, která je nutná ke tlakovému čištění.

Údržba klimatizace uživatelem

Základní seznam činností, které by měl provádět sám uživatel.
Vnitřní jednotka :

 • vizuální kontrola klimatizace
 • čištění filtru cca 1x měsíčně dle prašnosti – v méně prašných prostorech stačí cca 1x za 3 měsíce
 • zkouška funkčnosti všech parametrů – 1x ročně (je prováděna při pravidelných servisech našimi servisními techniky)
 • čerpadlo kondenzátu – v případě že je klimatizace dovybavena kondenzátním čerpadlem s plováčkem je zapotřebí tento plováček pravidelně čistit, aby nedošlo k zaseknutí a následnému zničení kondenzátního čerpadla.

Venkovní jednotka:

 • kontrola a případné čištění kondenzátoru venkovní jednotky – dle zanesení. Je zapotřebí zajistit dostatečný průchod vzduchu. Uživatel odstraní vetší nečistoty (listí, chuchvalce prachu atd.) Pozor – voštiny kondenzátoru jsou velmi ostré a může dojít ke zranění, navíc jsou také velmi náchylné na poškození, proto je lepší nechat důkladné čištění na odbornou obsluhu.

o2 servis klimatizaceskoda servis klimatizaceletiste praha servis klimatizaceeaton servis klimatizacecez servis klimatizace

Servis klimatizace

servis klimatizace cela cr

Veškerou servisní činnost provádíme po celé České republice.

Provádíme servis

 • Klimatizace Blue Box
 • Klimatizace Ferolli
 • Klimatizace Sinclair
 • Klimatizace LG
 • Klimatizace Toshiba
 • Klimatizace Samsung
 • a další klimatizace

Kontakty

S&S klimatizace s.r.o.
U Vodárny 1460
252 28 - Černošice

tel: + 420 251 511 620
e-mail: info@sas-klimatizace.cz
web: www.blue-team.cz

Sledujte nás

logo facebook   logo google plus